We are listeners

VIRKESTÄCKNING

Virkestäckning är ett effektivt och starkt emballage som används som skydd vid transport och lagring av sågade och hyvlade trävaror. Emballaget förhindrar nedsmutsning samt fukt- och mögelangrepp på den färdiga produkten. Samtidigt erbjuder detta produktprogram möjlighet att utnyttja olika egenskaper hos filmen, som exempelvis mycket hög friktion för stor halksäkerhet. 

Som standard tillverkas förpackningsfilm från Trioworld Sifab som en svart/vit co-extruderad blåst film i tre lager, men självfallet finns möjligheten att beställa den i andra färger vid behov.  Filmen kan dessutom levereras med flexotryck i 1-4 färger. 

Alla filmer kan också, enligt branschrekommendation, förses med halkskyddsfunktion. Denna rekommendation grundar sig på ”Träteknisk rapport nr 72, friktion och styrka hos material för emballering av trä, Ingemar Sandberg, TräteknikCentrum 1985” och är baserad på mätningar enligt SIS/TS 12:2006. Arbetsmiljöverket uppmanar sågverken att följa denna rekommendation för efterlevnad av Arbetsmiljölagen AML 3 KAP 10 §.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Virkestäckning är ett effektivt och starkt emballage som används som skydd vid transport och lagring av sågade och hyvlade trävaror.

Vår viktigaste virkesfilm

Senaste tillskottet i vårt välgörenhetssortiment är rosa virkesfilm i samarbete med Derome.