X

TESTCENTER

Trioworld Packaging & Safety Center öppnar 1 december Det är nordens enda testcenter för lastsäkring och vår förhoppning är att med hjälp av detta förhindra onödiga olyckor.

Det handlar om säkerhet

Förutsättningarna för logistik och transport har förändrats avsevärt under de senaste åren med ökat fokus på trafiksäkerhet. Detta har resulterat i nya skärpta EU-direktiv gällande lastsäkring för all godstrafik som ska passera EU. Alla som är en del av logistikkedjan delar ansvaret, från den som utvecklar och producerar en produkt och dess förpackning, till den som lastar och chauffören som kör bilen.

Trioworld välkomnar denna utveckling som ställer tydligare krav på lastsäkringen och vi vill betona vikten av säkra transportförpackningar som en avgörande del av den totala lastsäkringen i transportenheten (CTU – Transport Cargo Unit).

Pyramidens bas måste vara solid, annars kommer uppgiften för den som gör den slutliga lastsäkringen i transportenheten att vara extremt svår eller till och med omöjlig att klara av.

Åtgärder för att säkerställa säkerhet

Att förstå komplexiteten för säker lastsäkring är grundläggande. Det finns inget universellt sätt att lösa alla utmaningar på och för att säkerställa lastsäkring måste du ha en bredare förståelse än om själva transportenheten. Om lasten är instabil på grund av den primära eller sekundära förpackningen, packmönstret eller olämpliga transportförpackningar, kommer du sannolikt att misslyckas i nästa steg av logistikprocessen. Pyramidens bas måste vara solid.

Så här går det till

Teamet från Trioworld Packaging & Safety Center kommer tillsammans med dig att sätta upp mål för lastsäkerhet efter att ha gjort en analys av nuvarande situation.
När målen är uppsatta börjar vi optimera transportförpackningen därefter. Nästa steg är att validera resultaten enligt EUMOS 40509. Testerna dokumenteras noggrant enligt standarden och bifogas i en projektrapport. Slutligen hjälper vi dig med implementeringen av den optimerade transportförpackningen.

För mer information om vårt Packaging och Safety Center kontakta

Tomas Johansson

Product Development Manager,

Telefon: +46 371 34635 

tomas.johansson@trioworld.com