We are stronger

SOPSÄCKAR

Det är viktigt för oss på Trioworld att våra säckar håller vad de utlovar när det gäller både kvalitet och prisvärdhet. Det är ditt behov som ska styra ditt val av säck. På Trioworld ser vi detta som en självklarhet och vi levererar säckar som håller högsta kvalitet för varje användningsområde.

Användningsområde

Oavsett om dina kunder finns inom restaurang, sjukvård, tillverknings- eller byggindustri, lokalvård eller parkförvaltning så behövs rätt redskap för att skapa effektivitet. Genom att se till att de säckar som används håller måttet sparar man både tid, kraft och humör.

Produktfördelar

På Trioworld finns säckar för alla typer av användningsområden och med lång och stolt tradition av nordiskt produktionskunnande levererar vi hög och jämn kvalitet – helt enkelt säckar av proffs för proffs.

Vår viktigaste säck

Extra stark och extra viktig säck som finns i rosa upplaga till förmån för bröstcancerforskningen. Tillsammans med våra kunder i Sverige och Finland bidrar vi till denna mycket viktiga forskning. 

Sortiment