WE ARE FARMERS

Triotech®

Kvalitetssäkringen

Transparent och flexibel underlagsfilm som läggs direkt på grödan för ett extra skydd under plansilofilmen. Detta resulterar i en tätare förslutning med mindre risk för luftbubblor och svinn. Filmen är även enkel att hantera då den kan placeras tillsammans med plansilofilmen i ett arbetsmoment.