WE ARE FARMERS

TriO₂™

TriO2 ger dig de bästa förutsättningarna för att få bra ensilagekvalitet samtidigt som det är konstnadseffekivt.

  • Extremt lufttät och höga mekaniska egenskaper
  • Första återvinningsbara filmen av denna typ på marknaden
  • TriO2 består av återvunnet material som produceras och kvalitetssäkras av Trioworld
  • Tunn och flexibel som anpassar sig till grödan
  • Endast en film behövs för att täcka silon, underlagsfilm är inte nödvändigt!
  • Passar även för större lantbruk och biogasanläggningar, då detta förenklar hanteringen vid större silos
  • Rullens lätta vikt ger en hög effektivitet samt enklare hantering.
  • Lägre miljöpåverkan då mindre material krävs för att täcka silon.