We are stable

KRYMPFILM

Vår krympfilm säkerställer att dina produkter får maximalt skydd mot yttre påverkan som exempelvis väder och vind under transporten. Krympfilmen uppnår sin hållfasthet genom att filmen krymps under uppvärmning och blir styv när den återigen kyls ner. När filmen har kylts ner har man uppnått en hög hållfasthet på både längden och tvären. Detta säkerställer en hög laststabilitet av produkter och pallar vid transportering och lagring. Trioworld krympfilm är dessutom 100% återvinningsbar.

Användningsområde

Krympfilmen används till både automatisk och manuell emballering av pallar. Den kan även användas till automatisk emballering av produkter som ej ligger på pall, som t ex kolsyrat vatten på pappbricka eller livsmedel på konserv. Fungerar dessutom lika perfekt till produkter som böcker, magasin, hushållsmaskiner, sanitära produkter eller byggmaterial som mursten och cement.

Produktfördelar

  • Krympfilmen ger maximalt skydd mot väder och vind under transport och lagring
  • Filmen skapar stabilitet på pallen – en fördel under både transport och lagring
  • Produkt och varumärke syns tydligt genom det transparenta emballaget
  • Varumärkes- och identitetsstärkande genom möjlighet till tryck eller infärgning av film
  • Krympfilmen passar bra för tryckkänsligt gods