TEXTIL BAKSIDA

Inom hygienindustrin använder man polyetenfilmer och laminat som spärrskikt i till exempel barnblöjor, inkontinensskydd och operationsunderlägg. Smält PE lamineras med fiberduk i en process som kallas Extrusion coating. All tillverkning sker i enlighet med kundspecifika önskemål.

Produktfördelar

Laminatet från Trioworld är mjukt och draperbart med en textil känsla. Laminatet möjliggör en effektiv produktion vid tillverkning av slutprodukterna.