We are flexible

HUVSTRÄCKFILM

Nyborg Super Stretch

Huvsträck är en emballeringsmetod för pallpackning som ger en mängd fördelar i jämförelse med andra metoder – allt ifrån kostnadsreduktion till hanteringsoptimering och marknadsföringspotential. Funktionalitet och kvalitet är avgörande när vi på Trioworld skräddarsyr våra filmer för att passa just din produkt. Filmen fungerar optimalt oavsett om maskininställningar, luftfuktighet eller värmeförhållanden förändras. Trioworld ligger i framkant när det gäller innovation och vi arbetar kontinuerligt med produktförbättringar och optimeringar. Vårt mål är att tillverka världens bästa huvsträckfilm.

Användningsområde

  • Transportemballering av produkter som ligger på pall (primär, sekundär eller tertiär emballering)
  • Emballering av enskilda produkter som exempelvis kylskåp och liknande (primäremballering)

Produktfördelar

  • Hög kvalitet ger ett minimum av stopptid/downtime
  • Huvsträckfilm ger en hög och överlägsen pallstabilitet
  • Huvsträckfilm ger en möjlig 6-sidig emballering så att produkten skyddas hela vägen runt
  • Effektivt skydd mot exempelvis väder, vind och damm. Det är även möjligt att förse filmen med ett UV-skydd så att den även skyddar produkterna från blekning från solen
  • Filmens transparens skapar möjligheter till varumärke- och produktpositionering. Det gör den både varumärkesstärkande och identitetsstärkande
  • Tack vare filmens flexibilitet, draghållfasthet och styrka är det möjligt att använda samma storlek vid emballering av pallar och produkter i varierande storlekar.
  • Ingen risk för brandfara eller explosion jämfört med krympfilm