FFS

Plan

Vår FFS-film plan ger genom sin höga kvalitet ett optimalt skydd för dina produkter. Den är tillverkad så att du med enkelhet kan fylla den med produkterna och kan vid behov även perforeras så att exempelvis fukt släpps ur säcken. Filmen kan dessutom friktionsbehandlas vilket ökar stabiliteten när säckarna palleteras. Filmen är 100% återvinningsbar.

Produktfördelar

  • De fyllda säckarna ligger stabilt på pallen vilket ökar säkerheten både under transport och lagring
  • Risken för driftstopp och downtime minimeras tack vare filmens höga kvalitet
  • Genom downguaging, som innebär att man minskar filmens tjocklek utan att påverka filmens kvalitet, uppnås färre rullskiften
  • Varumärkes- och identitetsstärkande genom möjlighet till tryck eller infärgning av film