WE ARE DURABLE

FFS 

Form, fill, seal

Hos Trioworld är kvalitet och funktionalitet i fokus när vi skräddarsyr FFS-film till våra kunder. Vi vet hur viktigt det är att emballaget inte enbart skyddar produkten från yttre påverkan utan även fungerar i linje med varje kunds önskemål och behov. Vi gör alltid vårt yttersta för att säkerställa att du som kund alltid får bästa kvalitet till lägst möjliga kostnad per enhet.  När du väljer Trioworld som leverantör väljer du samtidigt en nära samarbetspartner som ser till att du får en film som är anpassad för dina behov när det gäller exempelvis filmens friktion, styrka, dimensionering och tryckplacering. 

Vår FFS-film kan produceras i en kvalitet och med egenskaper som fungerar perfekt för emballering av livsmedel. Våra oberoende expertpartners säkerställer genom tester i laboratorier att våra filmer håller den höga standard som krävs för hantering av livsmedel. 

På samma sätt är Trioworld en kompetent partner när det gäller att nå upp de krav som UN (i enlighet med den europeiska konventionen ARD) ställer på filmer som ska användas för emballering av farligt gods. Vi har i nära samarbete med danska Teknologiska institutet säkerställt att vi lever upp till de högsta kraven på film när det gäller både säkerhet och kvalitet.

VD RS Mustang

Rainer Ström

Det är oerhört viktigt för mig att mina leverantörer tar ansvar för sina produkter och leveranser så att allting fungerar i min verksamhet

Användningsområde

FFS-film används för emballering av exempelvis vitmossa, pellets, sand, granulat, pulver, djurfoder (primäremballering).

Produktfördelar

  • Filmen är tillverkad så att den enkelt går att fylla med dina produkter·        
  • Filmen går att friktionsbehandla vilket ökar stabiliteten när säckarna palleteras        
  • Filmen kan perforeras vilket innebär att exempelvis fukt släpps ur säcken
  • Genom downguaging, som innebär att man minskar filmens tjocklek utan att påverka filmens kvalitet, uppnås färre rullskiften
  • Varumärkes- och identitetsstärkande genom möjlighet till tryck samt infärgning av film

Produkter