X

Felleskjøpet

SAMARBETE SOM GER RINGAR PÅ VATTNET

Långsiktiga samarbeten och förståelse för kundens verksamhet är en perfekt grund för innovation och utveckling. Med en stadig fot i verkligheten skapas lösningar och produkter som skapar verklig nytta för slutkonsumenten. Därför söker Trioworld alltid nära och långsiktiga samarbeten med sina kunder. Ett sätt att samarbeta som visat sig vara framgångsrikt för alla inblandade.

Ett exempel är samarbetet mellan Trioworld och Felleskjøpet som är ett lantbrukskooperativ som ägs av 44 000 norska lantbrukare. Felleskjøpet arbetar för att skapa och genomföra förbättringar för sina medlemmar och för det norska lantbruket i stort. Samarbetet med Trioworld ser kooperativet som positivt och utvecklande. 

”En stor fördel med Trioworld är att de arbetar nära marknaden och känner till våra kunder och deras behov på ett bra sätt”, säger Jan Håvard Kingsröd som är Felleskjøpets produktchef för sträckfilm. 

Samarbetspartners
”Vi ser oss som en partner till Felleskjøpet och samarbetet gör att vi kommer närmare slutkunden och får en bättre förståelse för deras vardag”, säger Fredrik Josefsson som arbetar som säljare på Trioworld. 

Det gör att Trioworld redan under produktutvecklingen vet att produkterna kommer att fungera och göra skillnad för slutkonsumenterna. Och på Felleskjøpet tycker man att det är positivt att aktivt kunna vara med och påverka så att deras medlemmar får vad de efterfrågar. Det ger naturligtvis ett mervärde för Felleskjøpet som organisation och i slutänden får lantbrukarna produkter som på ett bättre sätt är anpassade för just dem. 

”Vi ser det som en stor styrka att vi får vara med i utvecklingen av produkterna, och att vi har möjlighet att ge feedback på hur de kan bli ännu bättre”, säger Jan Håvard Kingsröd.

Smileys för en god sak
Men det är inte bara produktutveckling som samarbetet handlar om. I år samarbetade man också för att stötta barncancerforskningen. Genom de gula ensilagebalarna på fälten bidrar varje lantbrukare till forskningen runt barncancer och för att skapa ännu mer uppmärksamhet pryddes årets balar med smileys. Något som förhoppningsvis bidrog till en del av de 300 000 norska kronor som lantbrukarna gemensamt samlade in till Barncancerfonden i Norge denna gång.