We are farmers

BALENSILERING

På Trioworld drivs vi av att hitta nya vägar till att öka effektiviteten. Inom jordbruksområdet, är vi fast beslutna att öka effektivitet och lönsamhet samt att optimera resursutnyttjandet för våra slutkunder som använder våra produkter och lösningar. Ni som använder Trioworld produkter för ensilering och lagring av högkvalitativt foder kan vara säkra på att vi aldrig kompromissar med kvalitet eftersom era värden är viktiga för oss. Vi har ett brett sortiment med både sträckfilm för balensilering och mantelfilm. 

Trioworld har ett mycket nära samarbete med entreprenörer och lantbrukare. Utbytet av erfarenheter mellan våra produktspecialister och de som använder våra produkter dagligen spelar en mycket viktig roll i vår utvecklingsprocess.

Vi har noga valt ut råvaror och låtit lantbrukare, entreprenörer, maskintillverkare, oberoende forskningsinstitut exempelvis SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) testa våra filmer.

X

Färgglada balar för en god sak

Ensilagesträckfilm

Balfilm

Ensilagesträckfilmen används för att konservera och förvara fodergrödor på ett sätt som bevarar det höga näringsvärdet.  Genom ensilering i balar kan djuren utfodras med hög foderkvalitet året om. Trioworld erbjuder premiumfilmer som är anpassade för olika typer av inplastare och balformat. Sortimentet är optimerat för att passa olika typer av applikationer och behov. I grunden utgår vi från kvalitetssäkrade råvaror som under intensiv testning har optimerats för att säkra driftsäkerhet och foderkvalitet. I vårt sortimentet finns produkter med olika bredd och längd per rulle upp till 2600 meter både med och utan kartong. Med mer meter per rulle ökar effektiviteten under inplastningen, vilket leder till förbättrad lönsamhet och tidsbesparing för entreprenörer och lantbrukare. Med färre transporter och bättre materialutnyttjande kan vi också minska miljöbelastningen.

Mantelfilm

Nätersättning

Mantelfilm gör tillsammans med våra premium ensilagesträckfilmer balarna enkla och smidiga att hantera, samtidigt som energi och näring bevaras bättre. Ensilagesträckfilm och mantelfilm kan öppnas och avlägsnas i samma moment. Med automatisk öppnare krävs därför minimal manuell hantering. Restprodukterna källsorteras i samma fraktion till återvinning, vilket sparar mycket tidsödande arbete.

FILM ON FILM

Mantelfilm och ensilagesträckfilm är en suverän kombination

Genom att kombinera våra produkter, får varje ensilagebal de bästa tänkbara förutsättningarna för en effektiv hantering och ett optimalt ekonomiskt utbyte.

Lohnunternehmer

Lars Drewniok

"Om du vill producera premiumfoder måste du också använda premiumkvalitet när det gäller teknik. Vi gör inga kompromisser!“