We are there

AVFALLS- & SOPBALNING

WasteWrap® är speciellt utvecklat för inplastning av olika typer av avfall. Filmen kan appliceras på båda rund- och fyrkantsformat med samma goda resultat. 

Filmen har hög riv- och punkteringsstyrka vilket gör att den tål påfrestningarna som uppstår vid balning men som också krävs vid hanteringen av balarna för transport. Den har även en hög draghållfasthet vilket innebär att filmen passar bra för balning av tyngre avfallsbalar. WasteWrap har en hög vidhäftande egenskap mellan filmlagerna vilket kapslar in materialet men även minskar risken för läckage och oönskad lukt. 

Sopbalsfilm

  • Speciellt utvecklad för balning av RDF-avfall och balning av hushållsavfall
  • Hög riv- och punkteringsstyrka för säker applicering och hantering
  • God vidhäftning mellan filmlager motverkar läckage av vatten och oönskad lukt
  • Ljus färg minskar värmeuppbyggnaden och minskar därmed oönskad bakterietillväxt i balarna vid utomhusförvaring
  • Garanterat UV-stabiliserad för minst 12 månader
  • Väl etablerad och beprövad inom avfallsindustrin

Mantelfilm

Nätersättning

Mantelfilm gör tillsammans med våra premium sopbalsfilmer balarna enkla och smidiga att hantera, samtidigt som energi bevaras bättre. Sopbalsfilm och mantelfilm kan öppnas och avlägsnas i samma moment. Med automatisk öppnare krävs därför minimal manuell hantering. Restprodukterna källsorteras i samma fraktion till återvinning, vilket sparar mycket tidsödande arbete.

Film On Film

Mantelfilm och sopbalsfilm är en suverän kombination

Genom att kombinera våra produkter, får varje bal de bästa tänkbara förutsättningarna för en effektiv hantering och ett optimalt ekonomiskt utbyte.