Logotype

TRIOGREENWAY

HÅLLBARA TJÄNSTER MED BLAND ANNAT SKRÄDDARSYDD LIVSCYKELANALYS

Vi har ledande expertis när det gäller att göra plastanvändningen cirkulär. En kapacitet som världen är i stort behov av just nu. Därför erbjuder vi inte bara en hållbar produktportfölj. En viktig del av vår strategi är att se till att vårt koldioxidavtryck minimeras även hos våra kunder. Vi vill att alla våra kunder ska vara delaktiga och ingå i den cirkulära kedjan. Ett sätt att göra detta är Triogreenway.

 

1 – KUNDENS GRÖNA RESA – Tillsammans med er som kund och partner utvärderar vi den aktuella plastfilmen ni använder i er verksamhet. Vi sätter upp realistiska men ambitiösa mål för den Gröna resa som ni vill göra för er plast. Därefter matchar vi ihop våra hållbara erbjudanden Trioloop, Triogreen och Triolean med målen för den Gröna resan och en Grön övergångsstrategi och plan tas fram. På den Gröna resan får ni tillgång till Trioworlds expertis inom produktutveckling, produktion, innovation och livscykelanalys och när det gäller överensstämmelse med regler och standarder.

 

2 – SPECIFIKT STÖD OCH IDÉGENERERING FÖR HÅLLBARA PRODUKTER – När ni vill förbättra miljöavtrycket från en eller flera av era plastfilmprodukter hjälper vi gärna till. Tillsammans analyserar vi produkten och användningsområdet och tar fram en realistisk ny design av produkten för att få ett förbättrat miljöavtryck.

 

3 – TRIOWORLD LIVSCYKELANALYS, som stöds av SimaPro, är en metod som används för att bedöma den övergripande miljöpåverkan under en produkts livscykel. Den tar hänsyn till allt från utvinningen av råmaterialet, bearbetningen av materialet och tillverkningen till distribution, användning, reparation och underhåll. Vårt ledande arbete med livscykelanalys, LCA, är ett av våra viktigaste instrument för att nå vårt mål för en grönare framtid – den potentiella effekten av identifierade materialintag och miljöbelastningar. Genom att tolka resultaten från analyserna kan vi fatta välgrundade beslut om hur vi kan göra din plastanvändning miljövänligare.