Logotype

Loop

ÅTERVUNNEN POLYETEN

Loop är vårt varumärke för polyetenfilm som innehåller återvunnen material. Genom att använda återvunnen material reducerar vi avfallet, minskar koldioxidavtrycket och sluter materialets kretslopp. Tack vare vår omfattande erfarenhet av att arbeta med återvunnen polyeten har vi kunnat förädla både kvaliteten på materialet och processerna som används för att producera högkvalitativ film med stabila egenskaper.

 

FÖRDELAR

 • Minskar drastiskt koldioxidutsläppen
 • Minimerar nedskräpningen i hav och på land genom att återanvända materialet om och om igen
 • Trioworlds erfarenhet av och kapacitet för egen återvinning ger högsta prestanda för krävande användningsområden
 • Bygger på befintlig infrastruktur för insamling – kan utökas snabbt på ett effektivt sätt för olika marknader och användningsområden

LOOP PRODUCT RANGE

HUVSTRÄCKFILMEN MED ÅTERVUNNET MATERIAL FÖR MILJÖNS SKULL

Loop huvsträckfilm innehåller 50% återvunnen polyeten vilket minskar fotavtrycket på miljön väsentligt i jämförelse med en fossilbaserad film.

Loop huvsträckfilm kompromissar vare sig med stabilitet eller andra produktionsparametrar, men genom mängden av återvunnen polyeten minskar den koldioxidavtrycket på miljön med 19%. Huvsträckfilmen är lämplig för ett brett spektrum av applikationer inom både industri- och transportsektorn, då den kombinerar hög belastningsstabilitet med ett perfekt skydd mot väder, fukt och damm under både transport och lagring.

HUVSTRÄCKFILMEN MED ÅTERVUNNET MATERIAL FÖR MILJÖNS SKULL

Fördelar:

 • Tillverkad av 50% återvunnet material
 • Reducerar koldioxidavtrycket med 19%
 • Har samma höga stabilitet och funktionalitet som en fossilbaserad film
 • 100% återvinningsbar

Obs! Livscykelanalys endast på material. För närmare specifikationer kontakta Trioworld.


partners logo partners logo

CO2-NEUTRAL KRYMPFILM AV ÅTERVUNNEN POLYETEN

Trioloop krympfilm innehåller 67% återvunnet material vilket gör att fotavtrycket i miljön minskar med hela 38%.

Med sin höga hållfasthet på både längden och tvären skapar den hög stabilitet vid både transport och lagring, och säkerställer att dina produkter får maximalt skydd mot väder och vind under transporten. Filmen används med fördel till både automatisk och manuell emballering i produktionslinjer, vilket gör den lämplig för många olika typer av industrier och branscher. Ett perfekt och enkelt sätt att minska verksamhetens klimatavtryck på miljön.

CO2-NEUTRAL KRYMPFILM AV ÅTERVUNNEN POLYETEN

Fördelar:

 • Tillverkad av 67% återvunnet material
 • Reducerar koldioxidavtrycket med 38%
 • Hög hållfasthet på både längden och tvären
 • Har samma höga kvalitet och egenskaper som en fossilbaserad film

Obs! Livscykelanalys endast på material. För närmare specifikationer kontakta Trioworld.


partners logo partners logo

FORM-FILL-SEAL FILM AV ÅTERVUNNET MATERIAL - UTAN KOMPROMISSER MED PROCESSTABILITETEN

Vår nya Loop FFS-film har samma egenskaper som en konventionell förpackningsfilm, fast med en betydligt lägre miljöpåverkan.

Filmen är till 100% återvinningsbar och innehåller 30-80% återvunnet material. Den kan användas i många olika typer av applikationer, som exempelvis emballering av vitmossa, pellets, sand, granulat, pulver och djurfoder. Den skapar en hållbar förpackningslösning som garanterar maximal effektivitet och hög laststabilitet.

FORM-FILL-SEAL FILM AV ÅTERVUNNET MATERIAL - UTAN KOMPROMISSER MED PROCESSTABILITETEN

Fördelar:

 • Lämplig för de flesta förpackningsapplikationer
 • Tillverkad av 30-80% återvunnet material
 • Reducerar koldioxidavtrycket med 20%
 • Har samma höga kvalitet och egenskaper som en fossilbaserad film

Obs! Livscykelanalys endast på material. För närmare specifikationer kontakta Trioworld.


partners logo partners logo

BLÅST FILM FÖR FÖRPACKNINGAR MED TRYCK – TRIOLOOPVERSION

Vår blåsta film för förpackningar är tillverkad av 25–70 % återvunnen polyeten och kan fås med tryck i upp till åtta olika färger – ett kostnadseffektivt sätt för profilering av ditt varumärke.

Polyetenfilm skyddar hygienprodukter och kommunicerar ditt varumärke. Detta produktsortiment består av produkter som innehåller 25–70 % återvunnen polyeten. Filmerna finns i tjocklekar från 20 till 50 μm och med tryck i upp till åtta färger beroende på vad kunden önskar.

BLÅST FILM FÖR FÖRPACKNINGAR MED TRYCK – TRIOLOOPVERSION

FÖRDELAR

 • Minskar miljöpåverkan i enlighet med rådande strategier och kundernas krav.
 • Erbjuder en miljövänlig portfölj av produkter och lösningar som gör dig mer konkurrenskraftig.
 • Låg eller ingen inverkan på produktegenskaperna, vilket möjliggör en säker och hög bearbetbarhet i vår produktion.
 • Stort urval av tryck – upp till åtta olika färger.
 • 25–70 % återvunnen polyeten.
 • 100 % återvinningsbar.

Obs! Livscykelanalys endast på material. För närmare specifikationer kontakta Trioworld.


partners logo partners logo

TRIO2

Den innovativa filmen TRIO2 för hela jordbrukssektorn är det bästa valet vid skydd av ensilage på ett miljövänligt sätt med bibehållen hög kvalitet och prestanda.

TRIO2 är optimerad i fråga om balansen mellan användning av återvunnet material i förhållande till skydd av ensilaget. När så mycket som 40 % av volymen utgörs av återvunnet material betyder det mycket för ett minskat miljöavtryck.

TRIO2

FÖRDELAR

 • Minskar miljöpåverkan.
 • Stort innehåll av återvunnen plast med bibehållen prestanda och enkel hantering.
 • Möjliggör en cirkulär plastanvändning inom jordbrukssegmentet tack vare den höga volymvikt som används – i motsats till de jungfrumaterial som finns på marknaden.
 • En av marknadens lufttätaste lösningar – optimalt skydd av ensilaget.
 • 100 % återvinningsbar.

Obs! Livscykelanalys endast på material. För närmare specifikationer kontakta Trioworld.


partners logo partners logo partners logo partners logo

TRIOSMART

Med höga nivåer av återvunnen plast och en cirkulär upphämtningstjänst är TrioSmart vår mest miljövänliga lösning inom jordbrukssektorn.

TrioSmart är en produkt för jordbruket och består av en hög andel PIR- (Post Industrial Recycled) och PCR-avfall (Post Consumer Recycled) – det totala innehållet är mer än 60 % av produktvikten. Dessutom återförs produkten till Trioworld-fabriken efter användning och återvinns återigen.

TRIOSMART

FÖRDELAR

 • Minskar miljöpåverkan med >100 %.
 • Andelen PIR och PCR är >40 %.
 • Avancerade rengörings- och tvättprocesser av det återvunna materialet ger egenskaper med hög prestanda när det används – transparens, hantering o.s.v.
 • Möjliggör ett kretslopp inom plastanvändning och i jordbruksrelaterade plastinsamlingsmetoder.
 • 100 % återvinningsbar.

Obs! Livscykelanalys endast på material. För närmare specifikationer kontakta Trioworld.


 


partners logo partners logo partners logo partners logo

SOPSÄCKAR BASERADE PÅ ÅTERVUNNET MATERIAL

Våra sopsäckar är gjorda av till största delen återvunnen plast och håller alltid vad de lovar när det gäller kvalitet och prisvärdhet. Vilken påse du ska välja beror på vilka behov du har. Vi tillhandahåller säckar som har den bästa kvaliteten för varje användningsområden.

Säckens kvalitet beror på material och hur många lager den är gjord av.

En säck med linjär, låg densitet (LLD) är stark och svår att ha sönder. Den här typen av säck används ofta inom byggindustrin. Lågdensitetssäckar (LD) är de vanligaste säckarna på marknaden och används ofta för städning och trädgårdsarbete. HD står för ”hög densitet” och dessa säckar används till exempel för frukt

och papperskorgar.

Vi använder återvunnen plast för våra populära och högkvalitativa säckar.

SOPSÄCKAR BASERADE PÅ ÅTERVUNNET MATERIAL

FÖRDELAR

 • Högsta kvalitet och prestanda tack vare noggrann kontroll av vilket återvunnet material som används i processen.
 • Återvunnen plast i det lokala/regionala kretsloppet minskar miljöavtrycket drastiskt.
 • Möjlighet att använda plastfilmsavfall från den egna produktionen/driften i produktionen – Trioloop Truecycle.
 • 100 % återvinningsbar.

Obs! Livscykelanalys endast på material. För närmare specifikationer kontakta Trioworld.


partners logo partners logo

VIRKESTÄCKNING – BASERAT PÅ ÅTERVUNNET MATERIAL

Virkestäckning är ett effektivt och starkt emballage som skyddar sågade och hyvlade trävaror vid transport och lagring. Den stora mängden återvunnen plast bidrar till att minska miljöavtrycket.

Vår miljövänliga film för virkestäckning förhindrar nedsmutsning samt fukt- och mögelangrepp på den färdiga produkten. Som standard tillverkas förpackningsfilm från Trioworld Sifab som en svart eller vit co-extruderad blåst film, och den fås med flexotryck av hög kvalitet i 1 till 4 färger samt halkskyddsfunktion enligt branschrekommendationer.

VIRKESTÄCKNING – BASERAT PÅ ÅTERVUNNET MATERIAL

FÖRDELAR

 • Mindre koldioxidutsläpp tack vare den stora mängden återvunnen plast, och ändå med samma höga slitstyrka och goda tryckegenskaper.
 • Innehåller mer än 50 % PCR (Post Consumer Recycled).
 • En av de tunnaste virkestäckningsfilmerna på marknaden, men bra egenskaper i kombination med en stor andel återvunnet innehåll banar det väg för stabila förbättringar av miljöavtrycket.
 • 100 % återvinningsbar.

Obs! Livscykelanalys endast på material. För närmare specifikationer kontakta Trioworld.


partners logo partners logo partners logo partners logo

SOPSÄCK MED DRÄNERINGSHÅL

Detta är en miljövänlig sopsäck för insamling av PET-flaskor och plastavfall gjord av mer än 50 % återvunnet material. Det naturliga valet på miljöresan.

Det kan vara besvärligt att samla flaskor då det ofta kan finnas lite vätska kvar i dem som rinner ut. För att hanteringen ska bli enklare har vi införlivat skräddarsydda dräneringshål. Säckarna består också av en hög andel återvunnen plast. Praktiskt och bra för samvetet.

SOPSÄCK MED DRÄNERINGSHÅL

FÖRDELAR

 • Enkel och effektiv hantering av avfall utan överflödig vätska i säcken.
 • Stor andel återvunnet material, vilket har en positiv inverkan på miljöavtrycket.
 • 100 % återvinningsbar.

Obs! Livscykelanalys endast på material. För närmare specifikationer kontakta Trioworld.


partners logo partners logo partners logo partners logo

STANDALONE SOPSÄCKAR

Den nya unika StandAlone-lösningen förenklar hanteringen av återvinningsmaterial avsevärt. Det gäller både effektivitet och hållbarhet.

StandAlone-säcken är en enastående lösning för de tre huvudområdena logistik, miljö och ekonomi. Den säkerställer en effektiv logistik i hanteringen av återvinningsbara material, avfall, textilier, returförpackningar och andra produkter som måste kunna hanteras enkelt och effektivt även vid stora volymer. Det går att infoga ett chip som gör varje säck spårbar.

STANDALONE SOPSÄCKAR

FÖRDELAR

 • Enkel installation.
 • Säckinstallationen är enkel och intuitiv.
 • Med tillägg av chip blir varje säck unik och kan spåras.
 • Med nästan 100 % återvunnet material är detta det överlägset bästa miljöalternativet på marknaden.
 • 100 % återvinningsbar.

Obs! Livscykelanalys endast på material. För närmare specifikationer kontakta Trioworld.


partners logo partners logo

SOPSÄCKAR – TRUECYCLE-KONCEPTET

Denna 100-literssopsäck är till 20 % tillverkad av Nettos eget avfall och den första i sitt slag i Danmark. Vi kalla konceptet för Loop Truecycle.

Loop Truecycle-konceptet är det ultimata sättet att kontrollera verksamhetens hela kretslopp kring plastanvändningen. Om du samlar in avfall från driften, återvinner det i en Trioworld-anläggning eller i en partners återvinningsanläggning på närmare håll, producerar en ny produkt utifrån det återvunna materialet och sedan säljer det igen i din butik – då har du slutit kretsloppet. Detta är det ultimata sättet att skapa ett kretslopp på riktigt.

SOPSÄCKAR – TRUECYCLE-KONCEPTET

FÖRDELAR

 • Möjlighet skapa ett komplett kretslopp för plasterna – Trioloop Truecycle.
 • Ett tydligt budskap till kunderna att verksamheten har ett engagerat miljöarbete.
 • Högt innehåll av återvunna plaster bidrar till ett mycket positivt miljöavtryck. Trioloop Truecycle-konceptet är det ultimata sättet att kontrollera verksamhetens hela kretslopp kring plastanvändningen.
 • 100 % återvinningsbar.

Obs! Livscykelanalys endast på material. För närmare specifikationer kontakta Trioworld.


partners logo partners logo partners logo partners logo partners logo partners logo

BÄRKASSAR OCH PÅSAR

Våra slitstarka och helt återvinningsbara bärkassar och påsar gör vardagen mer miljövänlig.

Våra starka, hållbara och klimatsmarta bärkassar och påsar är i första hand ämnade för dagligvaruhandeln, men levereras också till företag som säljer andra konsumentvaror. Med en PCR-nivå (Post Consumer Recycled) på upp till 80 % samt 100 % återvinningsbarhet är det enkelt för slutkonsumenterna att få en grönare livsstil.

BÄRKASSAR OCH PÅSAR

FÖRDELAR

 • Tillverkade av återvunnen polyeten med mindre koldioxidutsläpp än jungfrumaterial.
 • PCR-nivåer på upp till 80 %.
 • Samma funktionalitet och slitstyrka som kassar och påsar baserade på jungfrumaterial.
 • Endast ett material, 100 % återvinningsbart.

Obs! Livscykelanalys endast på material. För närmare specifikationer kontakta Trioworld


partners logo partners logo