Logotype

LEAN Reduced plastic

TUNNARE MATERIAL MED BIBEHÅLLEN ELLER ÖKAD PRESTANDA

Tunnare än någonsin och ibland producerat med mindre än 50 % av det ursprungliga materialets vikt och volym. Trioworld strävar efter att minska mängden material som behövs för ett användningsområde med bibehållen och till och med förbättrad produktprestanda. Vi arbetar hela tiden med att minska vår miljöpåverkan utan att kvaliteten på våra produkter ska försämras.

 

FÖRDELAR

 • Reducerad materialanvändning i en produkt leder till betydligt lägre koldioxidutsläpp
 • Produkter med hög prestanda för krävande användningsområden
 • Med mindre material som används förbättras den övergripande effektiviteten i all hantering hos kunder, inklusive miljöpåverkan från förpackningen och leveransen av produkten till kunden.

LEAN PRODUCT RANGE

TRIO INFINITY – EXTRA TUNN STRÄCKFILM

TRIO INFINITY är ett av produktmärkena i portföljen med högpresterande stäckfilm som har utvecklats utifrån TrioLean-konceptet.

Det har optimerats till att erbjuda hög lasthållande förmåga och har överlägsna sträckegenskaper som gör emballeringen ekonomisk och samtidigt en mycket låg miljöpåverkan.

TRIO INFINITY – EXTRA TUNN STRÄCKFILM

FÖRDELAR

 • Minskad miljöpåverkan tack vara lägre materialanvändning.
 • Hög lasthållande förmåga.
 • Överlägsna sträckegenskaper.
 • Hög riv- och punkteringsstyrka.
 • Godkänd för livsmedelskontakt enligt EU 10/2011.
 • 100 % återvinningsbar.

Obs! Livscykelanalys endast på material. För närmare specifikationer kontakta Trioworld.


TRIO INFINITY – EXTRA TUNN STRÄCKFILM

EXTRA TUNNA SOPSÄCKAR

Mindre material utan att kompromissa med styrkan.

Vid många tillämpningar finns det ett stort behov av starka säckar som är luktlösa och inte riskerar att läcka. Lösningen är TrioLean-sortimentet med tunna och starka säckar producerade i tre lager och gjorda av PIR (Post Industrial Recycled) eller jungfrumaterial tillgängligt i tjocklekar ner till 20 μm och med en styrka som motsvarar en traditionell säck som är dubbelt så tjock.

EXTRA TUNNA SOPSÄCKAR

FÖRDELAR

 • Drastisk minskning av materialåtgången och med bibehållen prestanda för det tänkta användningsområdet. Resultatet är ett mycket mindre miljöavtryck.
 • Enklare hantering/emballering tack vare längre totalvikt på rullarna med sopsäckar.
 • 100 % återvinningsbar.

Obs! Livscykelanalys endast på material. För närmare specifikationer kontakta Trioworld.


EXTRA TUNNA SOPSÄCKAR

EXTRA TUNN HUVSTRÄCKFILM

Genom fokuserad innovation har det nu gjorts möjligt för Trioworld att minska tjockleken på huvsträckfilmen från 30 till 20 μm och därigenom få en mer hållbar produkt där mindre material används i och med att det krävs mycket mindre polyeten. Produkten är ändå lika effektiv och funktionsduglig.

I vår extra tunna huvsträckfilm kombineras extra bra prestanda med extra låg materialanvändning. Skaffa denna marknadsledande huvsträckfilm om du vill minska de totala driftskostnaderna och samtidigt bidra till en bättre miljö.

EXTRA TUNN HUVSTRÄCKFILM

FÖRDELAR

 • Mycket konkurrenskraftig gentemot andra förpackningstekniker. Ger även ett fullgott skydd gentemot vatten och stöld.
 • Högpresterande material och innovativ design ger stabila produktegenskaper – perfekt för användning i krävande tillämpningar med höga hastigheter.
 • Det tunnaste alternativet på marknaden – positiv miljöpåverkan.
 • 100 % återvinningsbar.

Obs! Livscykelanalys endast på material. För närmare specifikationer kontakta Trioworld.


partners logo partners logo partners logo
EXTRA TUNN HUVSTRÄCKFILM

100μm FORM FILL SEAL FOR TUBE FOIL FOR HEAVY-DUTY BAGS

Downgauging innebär att man minskar filmens tjocklek utan att påverka filmens kvalitet – och det leder i sin tur till färre rullskiften. Hög kvalitet minskar risken för driftstopp och produkten är speciellt lämpad för höghastighetsinstallationer. Allt detta har en positiv inverkan på miljön tack vare att mindre material används.

Efter flera år av fokuserad innovation och en framgångsrik utveckling kommer nu våra nyaste FFS-produkter (Form Fill Seal) ut på marknaden. En traditionell FFS-film har normalt sett en tjocklek på 120 μm, vilket vi nu har lyckats minska till 100 μm utan att det påverkar kvaliteten.

100 μm FORM FILL SEAL FÖR FILM PÅ RÖR FÖR KRAFTIGA SÄCKAR

FÖRDELAR

 • Positiv miljöpåverkan tack vare mindre materialåtgång.
 • Ny sammansättning ger överlägsna egenskaper i höghastighetsinstallationer och färre driftstopp.
 • Enkel hantering under produktionen tack vare färre rullskiften = mer produktionstid i driften.
 • 100 % återvinningsbar.

Obs! Livscykelanalys endast på material. För närmare specifikationer kontakta Trioworld.


partners logo partners logo partners logo
100 μm FORM FILL SEAL FÖR FILM PÅ RÖR FÖR KRAFTIGA SÄCKAR