2022-10-13

Trioworld och ledande nordiska lantbrukskooperativ tar ett unikt steg för att minska klimatpåverkan från balplast

Tillsammans med ledande nordiska lantbrukskooperativ växlar Trioworld över balplastmarknaden från jungfruligt till återvunnet material i Sverige, Norge och Danmark för att minska klimatpåverkan från jordbruket i Norden.

Trioworld, ledande inom hållbara polyetenfilmlösningar för jordbruk, har länge deklarerat sina ambitiösa mål att driva cirkularitet inom plast. I ett samarbete kommer de stora nordiska lantbrukskooperativen Lantmännen i Sverige, Felleskjöpet i Norge, och Hornsyld Købmandsgaard i Danmark, tillsammans med Trioworld att öka takten på att ställa om marknaden till lösningar baserade på återvunnet material, så kallade ”Trioworld Loop-lösningar”, dvs produkter baserade på PCR-innehåll (Post-Consumer Recyclates, material som har använts för sitt avsedda ändamål).

Projektet kommer att genomföras i en treårsplan, genom att kontinuerligt ersätta produkter gjorda av jungfruligt material med PCR-baserade produkter, vilket leder fram till en komplett portfölj av balplast med återvunnet material till 2025. Det första steget är standardfilmen på 25µm 1500m ersätts under kommande säsong 2023, och endast kommer att finnas tillgänglig med återvunnet innehåll.

"Vi vet att det här är en ganska aggressiv plan, men med den långsiktiga relationen mellan Trioworld och kooperativen som bas, känner vi oss säkra på att vi tillsammans kan leda marknaden mot återvunna produkter", säger Göran Ericson, Business Director Agri på Trioworld. ”Vi är dessutom övertygade om att våra produkter med återvunnet material kommer att leva upp till utmaningen. Vi har lyckats med att utveckla produkter som har samma inplastningsprestanda och mekaniska egenskaper som en film gjord enbart av ny råvara, och de har även certifierats av RecyClass* och testats av ett oberoende forskningsinstitut avseende ensilagekvalitet. Vår 25µm loop balplast har funnits på marknaden sedan 2019 och har prövats och testats över hela världen med uteslutande positiv feedback”, fortsätter Göran Ericsson.

Alla produkter i Trioworld Loop-sortimentet kommer att innehålla minst 30 % PCR-material, återvunnet från använda jordbruksfilmer, vilket både driver cirkularitet inom jordbruket samt kommer att minska koldioxidavtrycket avsevärt. För alla Loop-produkter finns en livscykelanalys tillgänglig som visar minskningen av koldioxidavtrycket, jämfört med samma balplast gjord av fossilt råmaterial. Genom att byta till en loop balplast 25µm uppnås ett minskat koldioxidavtryck med cirka 30 %. Den positiva feedbacken och snabba utvecklingen har också lett till att loop-produkter redan finns tillgängliga för 21µm-filmer och mantelfilm, som båda också kommer att finnas tillgängliga under kommande säsong.

För att ladda ner pressmeddelandet klicka här.

För mer information, vänligen kontakta:
Göran Ericson, Business Director Agri at Trioworld, +46 70 5234670 
Anders Larsson, Product manager Agri Stretch at Trioworld, +46 70 399 46 50

I bilden: Poul Möller (Hornsyld), Göran Ericson (Trioworld), Helena Häggblad (Lantmännen), Jan Håvard Kingsrød (Felleskjøpet)