2022-10-10

Trioworld åtar sig att fastställa vetenskapligt baserade mål för att minska utsläpp av växthusgaser

Trioworld, en ledande tillverkare av plastförpackningslösningar, har åtagit sig att sätta upp mål för att minska företagets utsläpp av växthusgaser i linje med Science-Based Targets Initiative (SBTi), som syftar till att driva ambitiösa klimatåtgärder inom den privata sektorn globalt.

Att arbeta med minskning av växthusgaser är ett naturligt steg i Trioworlds hållbarhetsstrategi, där Trioworld kan göra en betydande skillnad genom sitt erbjudande av återvunna förpackningslösningar baserade på PCR (Post-Consumer Recyclates) för konsument- och industriförpackningar, transport- och lastsäkerhet samt jordbruk.

För att omvandla åtagandet till praktiska handlingar så kommer vi fortsätta att utveckla cirkulära produkter och lösningar tillsammans med våra kunder och partners. Genom att utveckla både teknik och processer så kan vi öka användningen av återvunnet material. Trioworld kommer också att arbeta aktivt med leverantörer för att tillsammans identifiera reduktionsmöjligheter för växthusgaser.

”Att förändra en bransch är inte enkelt, men vi har bråttom att ta de steg som krävs för att uppnå klimatmålen i Parisavtalet. Ur mitt perspektiv måste vi sluta diskutera och börja agera nu, innan det är för sent”, säger Andreas Malmberg, VD för Trioworld. ”Med våra redan ambitiösa hållbarhetsmål och som deltagare i FN:s Global Compact, är vårt åtagande att sätta vetenskapligt baserade mål för utsläppningsminskningar ett naturligt nästa steg. Det kommer vara en utmaning för alla parter i vår värdekedja, så vi måste arbeta tillsammans för att utveckla både teknik och lagstiftning för att bättre producera, använda och återvinna", fortsätter Andreas Malmberg.

För mer information, kontakta:
Andreas Malmberg, CEO Trioworld Group, +46 70 2087291
Helena Hed, Director Marketing & Communication, Trioworld +46 706 437975

Om SBTi
Science-Based Targets Initiative (SBTi) är ett partnerskap mellan Carbon Disclosure Project (CDP), FN:s Global Compact, World Resources Institute (WRI) och World Wide Fund for Nature (WWF). SBTi definierar och stödjer praxis för utsläppsminskningar och netto-noll mål i linje med klimatvetenskap. Den tillhandahåller tekniskt stöd och expertresurser till företag som sätter upp vetenskapsbaserade mål och tillhandahåller ett team av experter som kan ge företag oberoende bedömning och validering av mål.