2022-07-04

Hållbarhetsrapport 2021

Idag publicerar Trioworld vår årliga hållbarhetsrapport för 2021 – ett år med flera hållbarhetshöjdpunkter och ytterligare steg i vår hållbarhetsresa.

Hållbarhet är en integrerad del av Trioworlds strategi. Varje år publicerar vi en hållbarhetsrapport som sammanfattar hållbarhetsarbetet för föregående år.

Nu är 2021 års rapport här!
Rapporten redogör för hur vi arbetar med hållbarhet ur flera aspekter, tex. miljö, sociala frågor, personal, mångfald, respekt för mänskliga rättigheter samt motverkande av korruption.

Läs eller ladda ner Trioworlds hållbarhetsrapport för 2021 här >>