2022-01-21

Trioworld väljer RecyClass-certifiering för att styrka PCR-innehåll i sina produkter.

Trioworld har valt RecyClass-spårbarhetscertifiering för återvunnen plast för att styrka andelen PCR (Post-Consumer Recyclates) i sina produkter. Valet föll på RecyClass efter en noggrann granskning av olika certifieringar. Implementering av certifieringen pågår nu inom Trioworld koncernen.

”Vi vill kunna visa för våra kunder att det vi påstår är sant” säger Oskar Karlsson, inköps- och hållbarhetschef på Trioworld. Han fortsätter, ”Genom att använda RecyClass spårbarhetscertifiering för återvunnen plast har vi en tredjepartsförsäkran om PCR-innehållet i de produkter vi certifierar.”

Trioworld har åtagit sig att öka användningen av återvunnen plast, och i synnerhet användningen av PCR (Post-Consumer Recyclates, dvs. plast som har använts för sitt avsedda ändamål), i sina produkter. Den oberoende experten IVL Svenska Miljöinstitutet AB fick i uppdrag att göra en utvärdering av de olika certifieringssystem som finns tillgängliga, för att kunna styrka PCR innehållet i produkterna.

"Det var viktigt for oss att certifieringsprogrammet var produktspecifikt eftersom vi ville kunna styrka PCR-innehållet för våra kunder i den produkt de använder. Vi ville även ha en certifiering som tydligt separerar PCR från PIR (Post-Industrial Recyclates) och som är både lättillgänglig och enkel att förstå för alla våra kunder”, förklarar Oskar Karlsson.

Analysen visade att RecyClass-certifiering för återvunnen plast var det mest passande certifieringsprogrammet.

Olika produktionsenheter inom Trioworld håller nu på att implementera certifikatet för tillämpliga produkter. Tre enheter har redan utfört den obligatoriska certifieringsrevisionen och vi kommer att fortsätta! Fler är planerade till början av 2022.

”Det finns ett stort intresse bland våra kunder och många av våra produktionsenheter vill bli certifierade så snart som möjligt. Under revisionen säkerställs spårbarhet av det återvunna materialet, produktrecepten, och organisationens och anläggningens utformning. För att kunna säkerställa ursprunget av PCR måste våra leverantörer ha ett EuCertPlast-certifikat.”

Oskar Karlsson avslutar med, ”Vi vill leda branschen mot cirkularitet tillsammans med våra kunder. RecyClass-certifiering för återvunnen plast är ett verktyg som vi använder för att stödja detta.”

Vill du ha mer information? Certifikaten finns på www.trioworld.com/en/about-trioworld/certificates tillsammans med andra certifikat från Trioworld.

Läs mer om RecyClass på www.RecyClass.eu och om EuCertPlast på www.eucertplast.eu, IVL Swedish Environmental Research Institute www.ivl.se/english/ivl.html