2021-08-13

Trioworld stödjer nytt återvinningsinitiativ i Schweiz

Återvinningen av ensilagefilmer i Schweiz kommer att utökas kraftigt från och med januari 2022. För detta ändamål grundades en förening den 14 juli 2021, med stöd av paraplyorganisationen KUNSTSTOFF.swiss, med syfte att introducera ett system som redan har testats och använts i EU.

Trioworld har under många år stöttat nationella insamlingssystem över hela världen.

Franz-Josef Lichte, vd för Trioworld i Tyskland, har varit mycket aktiv som ordförande för det tyska initiativet ERDE Recycling sedan det grundades 2014. Med i nuläget 543 fasta uppsamlingsställen
är det tyska insamlingssystemet väletablerat och har nyligen uppfyllt sitt frivilliga åtagande med insamling av över 50 procent av all plansilofilm och ensilagesträckfilm som säljs på den tyska marknaden.

Detta system har nu anpassats till Schweiz. För att representera Trioworld och visa sitt stöd anslöt sig Franz-Josef Lichte till mötet för bildandet av den oberoende organisationen ERDE Schweiz, under ledning av Kurt Röschli.

Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet.