2021-09-07

Trioworld och välgörenhet

Gröna fält med rosa glimtar – Trioworlds och Rosa bandets gemensamma kampanj fortsätter sin framgång

Vad tänker du på när du ser rosa? På en oväntad plats som ett gult eller grönt fält på landsbygden? Rosa bandet vill att du ska tänka på kvinnor och vikten av att sprida information om bröstcancer. Det är därför du kanske ser rosa glimtar ute på fälten på landsbygden i sommar. Som flera andra nationella organisationer som vill sprida information om bröstcancer samarbetade Rosa bandet i Tyskland med Trioworld för en global kampanj med ensilagebalar. Du har nog redan sett rosa ensilage, eftersom samarbetet startade redan 2014.

I Tyskland har rosa muntrat upp landsbygden sedan 2015, säger Christina Kempkes, kommunikationschef för Rosa bandet i Tyskland. Tanken på det rosa bandet som symbol kom från USA på 1990-talet, förklarar hon. ”Det började med Charlotte Haley som använde ett rosa band för att uppmärksamma det hon ansåg var National Cancer Institutes olämpliga användning av medel. Bandet står för flera goda frågor och rosa är nu en symbol för bröstcancer.”

Vikten av tidig upptäckt

Kempkes beskriver tre viktiga hörnstenar när det gäller bröstcancer – vetenskap (att hitta ett botemedel), medicinsk behandling och information om tidig upptäckt. ”Vårt främsta mål är att tillhandahålla information, undvika rädsla och betona vikten av tidig upptäckt. Vi kan inte förhindra att kvinnor får bröstcancer, men i de flesta fall kan vi öka chansen att de överlever genom att upptäcka den i ett tidigt skede. Vi tycker att människor måste veta det. Vi försöker sprida goda nyheter. Och vi måste nå friska kvinnor, för tidig upptäckt är bara relevant om man inte redan har bröstcancer.”

Enligt Kempkes kommer en av åtta kvinnor att drabbas av bröstcancer någon gång i livet. ”Det är tråkigt, men å andra sidan överlever mer än 80 procent av dem.”

”Vi vill informera kvinnor och se till att de är bekanta med sina kroppar och undersöker brösten själva varje månad. Det viktigaste är att inte vara rädd, vilket är naturligt. Så det är bäst att göra det till en vana, som att borsta tänderna, så att det känns som en normal, förebyggande rutin. Många kvinnor är rädda för att gå till doktorn om de upptäcker något onormalt. Vi vill ändra på det.”

Stärka kvinnor 

Rosa bandet gör mycket reklam och organiserar PR och är särskilt känt för sitt arbete med ambassadörer, varav några själva har haft bröstcancer, till exempel Sylvie Meis. ”De stärker andra kvinnor och sprider verkligen hopp. De kan berätta om vikten av att undersöka brösten själv varje månad och gå till doktorn.”

Välgörenhetsorganisationen är även mycket aktiv inom idrottssektorn eftersom regelbunden aktivitet är en bra förebyggande åtgärd. ”Du löper upp till 25 procent mindre risk att få bröstcancer om du är aktiv regelbundet. Det är därför vi till exempel skapade Schleifenroute, en ruttkarta genom Tyskland i form av ett band, och lät användare ladda ned gratis cykelrutter. Det var väldigt populärt, särskilt under pandemin.”

Balar i oväntade färger

Ett annat lyckat samarbete är med Trioworld. ”Det är en så bra kampanj”, säger Kempkes. ”De kontaktade oss för sex år sedan med idén om rosa ensilagebalar på fälten. Vi tyckte att det var en bra idé, för ensilagebalarna står ju redan ute på fälten hela sommaren.” Trioworld var först med att använda balar i olika färger. De brukar vara gröna och vita, så att de reflekterar solljus och skyddar ensilaget. ”Men rosa balar får folk att stanna upp och förundras. Det är något oväntat, så de fortsätter tänka på det – det är det som är så värdefullt.”

Kampanjen lanserades faktiskt först i Nya Zeeland, där den var en enorm framgång. Sedan dess har kampanjen lanserats i Europa och andra delar av världen.

Den är ett särskilt bra sätt att nå människor i Tyskland, säger Kempkes, för där har man antingen storstäder eller landsbygd. ”Det här är ett bra sätt att ha en närvaro på landsbygden. Vi har all möjlig reklam i storstäder, som till exempel med stadsbelysning, men det är mycket svårare på landsbygden. Så nu ser folk som är ute och cyklar rosa balar och frågar någon som arbetar på fältet vad de betyder. Eller så kollar de upp det när de kommer hem eller läser om det i tidningen.”

Samla in pengar till cancerforskning

Alla som arbetar med kampanjen i Tyskland samlar in pengar till välgörenhetsorganisationen, 3 euro för varje ensilagerulle som säljs. Det är en gemensam insats mellan Trioworld, återförsäljaren och slutanvändaren, bonden. ”Trioworld donerar cirka 12 000 euro per år till Rosa bandet och Blå bandet för cancerforskning på det här sättet”, säger Kempkes. Sedan 2015 har Trioworld även samlat in pengar för att öka medvetenheten om prostatacancer, med blå ensilagebalar.

”Det är en unik och positiv idé, eftersom rosa dyker upp på väldigt oväntade platser. Det finns inget liknande. Och tack vare publiciteten kan vi nå ännu fler människor. Alla vinner på det, om ni frågar oss”, säger Kempkes och skrattar.

Ett stort hjärta

Den här säsongen kommer det ett särskilt samarbete med små sportflygplan. ”Den här idén kom från en bonde som skulle gifta sig och gjorde ett stort hjärta av ensilagebalar för att visa sin fästmö hur mycket han älskade henne. Det visade oss att man kan vara väldigt kreativ genom att placera balarna på ett visst sätt! Så i år har vi bett bönderna att göra något speciellt med balarna och sportpiloter att ta flygfoton av dem. Vem vet vad det leder till? Det blir en överraskning!”