2021-11-24

Trioworld får EcoVadis Platinum utmärkelse i hållbarhet

Vi är stolta över att Trioworld har tilldelats EcoVadis Platinum utmärkelse för vårt hållbarhetsarbete.

Vi är stolta över att Trioworld har tilldelats EcoVadis Platinum utmärkelse för vårt hållbarhetsarbete.

“EcoVadis Platinum är ett resultat av Trioworlds höga ambitionsnivå och grundliga arbete inom hållbarhet”, säger VD Andreas Malmberg.

EcoVadis gör hållbarhetsutvärderingar inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö, etik och hållbara upphandlingar. Utifrån dessa kriterier poängsätts företagen och slutsumman resulterar i en medalj: Brons, silver, guld eller platinum. Endast 1% av de utvärderade företagen får platinum utmärkelsen.

“Detta är ett fantastiskt erkännande av våra ambitioner och framtidsplaner”, fortsätter Andreas Malmberg. “Vi ser fram emot att fortsätta driva cirkularitet inom plastfilmsindustrin, tillsammans med våra kunder.”

För mer information, besök www.ecovadis.com