2021-02-24

Välkommen till Trioworld

Efter sammanslagningen av två av Europas största producenter av polyetenfilm – Trioplast och AFP – lanserar nu koncernen ett nytt namn och ett utökat engagemang att leda plastfilmsindustrin mot cirkularitet och hållbara förpackningslösningar.

Idag är vi stolta över att kunna presentera vårt nya varumärke Trioworld på marknaden. Förutom ett djärvt nytt namn och ett nytt utseende, finns det naturligtvis mer i det nya varumärket som vi vill dela med dig.

– Vi på Trioworld är övertygade om att plast kan göra världen tryggare och mer miljövänlig, säger koncernens vd Andreas Malmberg, men vi måste optimera användningen av plast och reducera våra kunders koldioxidavtryck. Den viktigaste faktorn på den här resan är användningen av återvunnen plast i vår produktportfölj. Vi har som mål att avsevärt öka vår användning av återvunnen plast. Vi tar sikte på att ha en andel på över 30 % återvunnen plast i våra produkter innan 2025 och en mer långsiktig målsättning på mer än 50 % återvunnen plast.

– Vi har styrkan och kompetensen att göra förändringar som framtida generationer kommer att gynnas av och samtidigt leverera bättre förpackningslösningar just nu, säger Andreas Malmberg.

– Vi har styrkan och kompetensen att driva förändringar som framtida generationer kommer att gynnas av och samtidigt leverera bättre och smartare förpackningslösningar till våra kunder redan idag, säger Andreas Malmberg. Några av de senaste exemplen på Trioworlds´ ledande position inom användande av återvunnen plast i branschen är en High Performance sträckfilm för lastsäkerhet med mer än 50% återvunnet material, FFS-lösningar (form fill seal) baserade på återvunnen plast med upp till 70% av förpackningsvikten, tryckt förpackningsfilm för olika typer hushållspapper och andra hygienartiklar, med högt innehåll av återvunnen plast,  samt återvunna lösningar för personlig skyddsutrustning som utvecklats under pandemin. Trioworld-koncernen har även ett antal icke-fossila lösningar, som den biobaserade High Performance-sträckfilmen Katan-Ex.