2021-07-20

Den första mantelfilmen med återvunnet material: gör dig redo för en hållbar framtid!

Säg hej till vår senaste produkt, avsedd att bidra till hållbart jordbruk: den första mantelfilmen med återvunnet material! Det bästa med den: den är gjord av PCR, återvunnet material efter konsumentledet.

Vi har tillverkat sträckfilm med PIR, postindustriellt återvunnet material, ganska länge nu. PCR var nästa logiska steg. Att inkludera PCR i våra produkter är ganska revolutionerande, då detta är vad som skapar cirkularitet. 2019 lanserade vi balplast med PCR-innehåll med goda resultat. Mantelfilm (eller nätersättningsfilm) komprimerar balen innan inslagning. Genom att lägga till mantelfilm med PCR i vårt produktsortiment, har vi tagit fram en helhetslösning för ett mer hållbart jordbruk!

 

Minskat koldioxidavtryck med minst 40 procent

Den nya mantelfilmen innehåller 30 procent PCR. Användningen av återvunnet material minskar produktens koldioxidavtryck med minst 25 procent. Den nya produkten är dessutom tunnare än en konventionell film. Genom att minska tjockleken från 20µm till 16µm, används mindre material på balen. Kombinerat med det återvunna materialet, leder detta till en minskad inverkan på fotavtrycket med minst 40 procent, räknat per bal, jämfört med konventionella nyproducerade produkter.

”Detta gör oss ganska unika på marknaden”, säger Anders Larsson, produktchef på Trioworld. ”Vi gör LCA-beräkningar på våra produkter, som visar ett lägre koldioxidavtryck.” Vår livscykelanalysmodell (LCA) kvantifierar olika typer av filmers koldioxidavtryck, från den tidpunkt då råmaterialet (antingen olja, återvunnen film eller växtmaterial) extraheras, till den tidpunkt när den färdiga produkten lämnar vår fabrik (”vagga till grind”).

Ytterligare fördelar: effektivitet och lönsamhet

En bal inslagen i både PCR-mantelfilm och PCR-balfilm gynnar slutanvändaren på flera olika sätt:

  • Balhanteringen blir effektivare: det är lätt att skära genom båda filmerna samtidigt eftersom de är gjorda av samma material.
  • Tunnare film innebär fler meter på rullen och fler balar per filmrulle. Detta är effektivt och det minskar även koldioxidavtrycket markant.
  • Ökad ensilagekvalitet tack vare filmens egenskaper, vilket gynnar djuren och därmed även produkten.
  • Balfilmen och mantelfilmen kan återvinnas samtidigt.

Som synes, skapar det en mer hållbar ensilageproduktion och en sund jordbruksverksamhet. Företagen är då redo för en hållbar framtid!

 

Steg-för-steg revolution

Att utveckla mantelfilm med PCR innebär vissa utmaningar. Med nyproducerade komponenter har vi självklart en lång historia och alla data för att producera en stabil råmaterialkvalitet. När det gäller PCR, är det en helt ny situation. Man måste ta reda på hur material utvinns, hur de ska produceras och hur man ska utvärdera och utveckla dem. Många aktörer är dessutom nya, och handlar med nya produkter och applikationer.

Men vi tror att detta är den enda vägen framåt mot ett hållbart jordbruk. 2019 sökte vi patent på våra PCR-produkter, inklusive mantelfilm.

Det är en steg-för-steg revolution. Efter framtagningen av en prototyp och tester i våra labb, gör vi fältförsök med jordbrukare. Vår nya mantelfilm genomgår just nu en omfattande utvärderingsfas, där fler jordbrukare och slutanvändare gör den slutliga utvärderingen av produkten. Det är där vi ser hur den fungerar med olika maskiner, grödor och i olika klimat, så att vi vet säkert att den presterar konsekvent.

”När det gäller både prestanda och ensilagekvalitet, har resultaten varit positiva”, säger Anders Larsson. ”Produkten kompletterar nu vårt hållbara sortiment, som gör det möjligt för jordbrukare och entreprenörer att slå in balar enbart med produkter baserade på återvunnet material”. Officiell lansering av vår nya mantelfilm är planerad till 2022.hältlich sein.