We are listeners

Skogsindustri

Trioworld erbjuder produkter och lösningar som är specifikt utvecklade för skogsindustrin. Produkter och lösningar som ger ett effektivt skydd mot både nedsmutsning, fukt- och mögelangrepp på sågade och hyvlade trävaror samt täckfilm för avverkningsrester från skogen som ska omvandlas till biobränsle. Det breda produktprogrammet säkerställer att vi täcker branschens samtliga behov av transport- och lagerskydd.

Produkter