We are there

Livsmedel

Trioworld är sedan många år tillbaka leverantörer av polyetenfilm till livsmedelsindustrin. Vi är väl förtrogna med de höga krav som ställs på de aktörer som hanterar livsmedel och erbjuder ett stort urval av produkter och lösningar som är utvecklade och godkända för livsmedelshantering.

Produkter