We are there

Industri & Förpackning

Industriella förpackningslösningar av polyetenfilm används idag inom många branscher – byggindustri, maskinindustri, hushållsmaskiner, råmaterial, livsmedelsindustri, kemisk industri och avfallshantering för att nämna några. Trioworld erbjuder förpackningslösningar som optimerar hela försörjningskedjan – från produktion och distribution och hela vägen fram till slutanvändaren.

Produkter