We are hygiene

DEN PERSONLIGA OMSORG DINA HYGIENPRODUKTER FÖRTJÄNAR

- Smartare, Hållbart, Tillfredsställande -

Trioworld erbjuder betydligt mer än monobaserade och helt återvinningsbara PE-filmer och laminat för säkra, bekväma och diskreta hygienprodukter. Vi erbjuder ett partnerkoncept utformat för att du och dina hygienprodukter ska få den uppmärksamhet ni förtjänar. Genom att skapa smartare produktlösningar, utforma en hållbar färdplan och tillgodose värdekedjans och konsumenternas behov kan vi hjälpa dig att nå stora marknadsmässiga framgångar. 

 

SMARTARE MEDICINTEKNISKA PRODUKTER

Med djupgående kunskaper om värdekedjan skapar du hygienprodukter av högsta kvalitet som uppfyller dagens och morgondagens krav, möjliggör en effektiv bearbetning och garanterar produktsäkerheten i alla situationer.

 

HÅLLBAR FÄRDPLAN

Låt oss hjälpa dig att definiera dina hållbarhetsmål för 2022 genom våra unika hållbarhetsworkshops Triogreenaway™ i kombination med en övergång till våra grönare alternativ: biobaserade och förnybara Triogreen™, återvinningsbaserade Trioloop™ och Triolean™, som minskar materialvolymen utan prestandaförluster.

 

UPPFYLLER ALLA KRAV I VÄRDEKEDJAN

Genom att skapa en transparent värdekedja som omfattar bearbetningsföretag, tillverkare, återförsäljare och konsumenter kan vi snabbare tillgodose framtida krav i fråga om hygienprodukter och kroppsvård. Dessutom minskar vi användningen av ändliga resurser och ökar hållbarheten. Med vertikal integrering menas att framtiden kommer snabbare och att produkter tillgodoser konsumenternas exakta behov.

Kontakta oss