We are there

Energi & Avfallshantering

Trioworld erbjuder ett brett urval av produkter och lösningar som är lämpade för avfallshantering och energiåtervinning. De bidrar till en effektiv hantering av återvinningsmaterial och brännbart avfall som exempelvis hushållsavfall, RDF, returemballage och liknande. Polyetenplasten som används i våra produkter kan återvinnas till 100% vilket minskar påverkan på miljön.

Produkter