ARVOKETJUN HALLINTA

Luomalla läpinäkyvän arvoketjun pakkausyritysten, brändivalmistajien sekä jälleenmyyjien ja kuluttajien välille voimme vastata nopeammin henkilökohtaisten hygieniatuotteiden kysyntään ja tarpeisiin. Me käytämme vähemmän niukkoja resursseja, mikä lisää kestävyyttä Vertikaalinen integraatio tarkoittaa yhä nopeampaa muutosta, jossa tuotteet saadaan vastaamaan täsmälleen kuluttajien tarpeita.