SUUNNITTELEMME TULEVAISUUTEEN

KESTÄVIÄ TUOTTEITA JA PALVELUJA

Johtavana polyetyleenikalvojen valmistajana Trioworld kantaa vastuun ympäristöstä kaikessa toiminnassaan. Jokainen osasto, jokainen tuotantoyksikkö ja jokainen työntekijä osallistuu ympäristövaikutuksen minimoimiseen. Remove, Reduce ja Recycle ovat avainsanoja, jotka muistuttavat meitä päivittäin työstämme ympäristön hyväksi.

Pyrimme vähentämään tuotteissamme käytettävän materiaalin määrää, käytämme kierrätysmateriaalia ja kehitämme jatkuvasti osaamistamme, jotta voimme vähentää uusiutumattomien raaka-aineiden käyttöä. Lyhyesti - suunnittelemme tulevaisuuden ratkaisuja.