CSR

Yhteiskuntavastuu

Me Trioworldissa arvostamme kestävyyttä ja ympäristöä. Sijoitamme tulevaisuuteen kestävän kehityksen hyväksi esimerkiksi innovatiivisen tuotekehityksen avulla. Otamme myös ympäristön ja kestävän kehityksen huomioon jokapäiväisessä työssämme; alkaen yksittäisistä työntekijöistä, jotka sammuttavat valot toimistosta työpäivän päätteeksi, aina ilmastoystävällisiin tuotteisiin ja ratkaisuihin saakka. Energiankulutuksen ja päästöjen vähentäminen samanaikaisesti raaka-aineiden kierrätyksen lisäämisen kanssa on jokapäiväinen työmme. 

 

Download Sustainability Report 2021

YK:n Global Compact -aloite

  • Periaate 1: Yritysten tulee tukea ja kunnioittaa yleismaailmallisia ihmisoikeuksia omassa vaikutuspiirissään.

  • Periaate 2: Yritysten tulee huolehtia, että ne eivät ole osallisina ihmisoikeuksien loukkauksiin.

  • Periaate 3: Yritysten tulee vaalia yhdistymisvapautta sekä kollektiivisen neuvotteluoikeuden tehokasta tunnustamista.

  • Periaate 4: Yritysten tulee tukea kaikenlaisen pakkotyön poistamista.

  • Periaate 5: Yritysten tulee tukea lapsityövoiman käytön tehokasta poistamista.

  • Periaate 6: Yritysten tulee tukea työmarkkinoilla ja ammatinharjoittamisen yhteydessä tapahtuvan syrjinnän poistamista.

  • Periaate 7: Yritysten tulee tukea varovaisuusperiaatetta ympäristöasioissa.

  • Periaate 8: Yritysten tulee tehdä aloitteita, jotka edistävät vastuullisuutta ympäristöasioissa.

  • Periaate 9: Yritysten tulee kannustaa ympäristöystävällisten teknologioiden kehittämistä ja levittämistä.

  • Periaate 10: Yritysten tulee toimia kaikkia korruption muotoja vastaan, mukaan lukien kiristys ja lahjonta.