11.6.2021

Trioworld auttaa terveydenhuoltosektoria vähentämään ympäristövaikutuksiaan

Kestävä kertakäyttöinen suoja niin terveydenhuollon työntekijöille kuin ympäristöllekin Trioworld auttaa terveydenhuoltosektoria vähentämään ympäristövaikutuksiaan kierrättämällä käytetyt henkilönsuojaimet turvallisesti ja käyttämällä niitä uusien tuotteiden valmistukseen. Tämä on tärkeää, koska henkilönsuojainten kysyntä on kasvanut pandemian aikana ja sen seurauksena jätteen määrä on lisääntynyt huomattavasti.

Ruotsin suurin muovikalvojen valmistaja Trioworld kehittää uudenlaisia kertakäyttöisiä henkilönsuojaimia yhteistyössä Tukholman alueen ja Danderydin sairaalan kanssa. Tämä edellyttää, että sairaala kerää henkilönsuojaimet värikoodatulla kierrätysjärjestelmällä ja käsittelee niitä ongelmajätteenä, kunnes virukset on poistettu kokonaan. Keräämisen jälkeen henkilönsuojaimet lajitellaan, puhdistetaan ja sulatetaan uusien suojainten valmistusta varten. ”Teemme tämän mielellämme, vaikka se aiheuttaa ylimääräistä työtä. Kaikki osastollamme ovat sitä mieltä, että teemme ympäristölle jotain myönteistä ja että olemme mukana kehittämässä uutta. Olemme jo alkaneet miettiä, miten lajittelu- ja käsittelyprosessit voidaan järjestää, jos otamme vastuun koko sairaalan samanlaisista henkilösuojaimista”, sanovat Björn Wiktorin, sairaalan yhteisen huolto-osaston toimitusyksikön johtaja, ja Ronny Vallen logistiikkayksiköstä.

Kehitystyö alkoi, kun Trioworld aloitti yhteistyön Tukholman alueen johtokeskuksen kanssa pandemian aikana. Trioworld aloitti henkilönsuojainten valmistuksen terveydenhuollon työntekijöille Landskronan toimipisteessään. Samaan aikaan alkoi nykyisten henkilönsuojainten parantaminen, kun kävi ilmi, että ne eivät täytä pandemian vaatimuksia. ”Trioworldin kanssa solmitussa kumppanuussuhteessa kierrätys- ja ympäristöasiat nousivat esiin hyvin aikaisessa vaiheessa. Keskustelin asiasta sairaalan johtoryhmän ja muutaman osaston kanssa ja sain paljon vastakaikua siitä huolimatta, että heillä oli siihen aikaan valtava työtaakka. Tukholman alueen ympäristöjohtajat ottivat minuun yhteyttä, kun he saivat tietää pilottihankkeesta, ja halusivat seurata sen kehitystä”, kertoo Danderydin sairaalan johtokeskuksen entinen johtaja ja anestesiologian ja tehohoidon apulaisprofessori Johanna Albert. Trioworldillä projektista vastaava Lennart Hagelqvist uskoo, että hanke on luonut mahdollisuuden kehittää yksinkertaisimpiakin tuotteita. ”Aiemmin länsimaat ovat siirtäneet tuotantoa matalan palkkatason maihin, jotta kustannuksia saadaan vähennettyä sen sijaan, että kehitettäisiin uusia toimintatapoja. Olemme nyt onnistuneet tuottamaan jopa 95-prosenttisesti uusiomuovista valmistetun esiliinan, joka on mukavampi ja tuottaa vähemmän staattista sähköä. Esiliinan pukeminen on siten terveydenhuollon työntekijöille helpompaa.”

Sairaalan kierrätysprosessi on suunniteltu monivaiheiseksi, jotta käytetyt henkilönsuojaimet on helpompi lajitella eivätkä infektiot leviä keräysvaiheessa. On tärkeää, että jäte on helppo lajitella ja että biohajoavat tuotteet, paperi ja kumi eivät sekoitu henkilönsuojainten kanssa. Sairaala tekee yhteistyötä myös Novoplastin kanssa, joka parhaillaan asentaa uudenaikaista järjestelmää, jossa suuret määrät jätettä lajitellaan ja puhdistetaan kustannustehokkaasti.

”Voimme vähentää päästöjä jopa 85 prosenttia.”

Lennart Hagelqvist

Ympäristönäkökulmasta katsottuna hanke on erittäin tärkeä. Elinkaarianalyysimenetelmä osoittaa, että lisääntynyt kierrätys laskee tuontimääriä ja vähentää hiilidioksidipäästöjä merkittävästi. ”Nykyisellä lajittelulla ja Novoplastin kehittämällä järjestelmällä uskomme voivamme vähentää päästöjä jopa 85 prosenttia”, Lennart Hagelqvist kertoo, ”ja poistamme kokonaan hiilidioksidipäästöt, jotka tuotetaan kuljettamalla tavaraa Aasiasta Ruotsiin. Samalla voimme taata henkilönsuojainten saatavuuden Ruotsissa.” 

TRIOWORLD

Trioworldillä on pitkä historia antiviraalisten ja -bakteeristen kalvojen tuottajana johtaville toimittajille. Pandemian aikana Trioworld alkoi valmistaa myös kertakäyttöisiä henkilönsuojaimia. Trioworldillä on nyt valmiudet toimittaa jopa 230 miljoonaa esiliinaa ja noin 40 miljoonaa suojatakkia vuodessa. Lue lisää osoitteesta trioworld.com.