20.7.2021

Ensimmäinen kierrätysmateriaalia sisältävä sidontakalvo – valmiina kestävään tulevaisuuteen!

Tällä uutuustuotteella haluamme edistää kestävän kehityksen mukaista maanviljelyä, joten saammeko esitellä: ensimmäinen kierrätysmateriaalia sisältävä sidontakalvo! Parasta siinä on se, että se on valmistettu kulutusjätteestä kierrätetystä materiaalista (PCR, post-consumer recycling).

Olemme jo jonkin aikaa valmistaneet kiristekalvoja teollisuusjätteestä kierrätetystä materiaalista (PIR, post-industrial recycling). PCR olikin seuraava looginen vaihe. PCR-materiaalin käyttö tuotteissamme on aika mullistavaa, sillä se potkaisee materiaalikierron käyntiin. Lisäsimme jo vuonna 2019 menestyksekkäästi valikoimaamme PCR-materiaalia sisältävän paalinkäärintäkalvon. Paalausverkon korvaava sidontakalvo puristaa paalin kokoon ennen käärimistä. Lisäämällä tuotevalikoimaamme PCR-materiaalia sisältävän sidontakalvon olemme luoneet kokonaisvaltaisen ratkaisun kestävämpää maanviljelyä varten.

 

Vähintään 40 % pienempi hiilijalanjälki

Uusi sidontakalvo sisältää vähintään 30 prosenttia PCR-materiaalia. Kierrätysmateriaalin käyttö vähentää tuotteen hiilijalanjälkeä vähintään 25 prosenttia. Lisäksi uusi tuote on tavanomaista kalvoa ohuempi. Koska paksuus on vähentynyt 20 μm:stä 16 μm:iin, paaliin kuluu vähemmän materiaalia. Vähäisemmän materiaalimäärän ja kierrätysmateriaalin käytön yhteisvaikutuksena paalikohtainen hiilijalanjälki on vähintään 40 prosenttia pienempi perinteisiin ensiömateriaaleista valmistettuihin tuotteisiin verrattuna.

”Tämä tekee meistä markkinoilla melko ainutlaatuisia”, sanoo Trioworldin tuotepäällikkö Anders Larsson. ”Pienempi hiilijalanjälki käy ilmi tuotteille tekemistämme elinkaariarvioista.” Elinkaariarviointimallimme ilmaisee määrällisesti erityyppisten kalvojen hiilijalanjäljen raaka-aineen (joko öljy, kierrätetty kalvo tai kasvimateriaali) alkuperäisestä hankintahetkestä alkaen valmiin tuotteen tehtaasta lähtöön asti (kehdosta portille).

 

Lisähyötyinä tehokkuus ja kannattavuus

Sekä PCR-sidontakalvoon että PCR-käärintäkalvoon kääritty paali hyödyttää loppukäyttäjää monella tapaa.

  • Paalien käsittely on tehokkaampaa: molempien kalvojen läpi leikkaaminen yhtä aikaa on helppoa, koska ne on valmistettu samasta materiaalista.
  • Ohuemman kalvon ansiosta kelalle mahtuu metrikaupalla enemmän materiaalia, ja siten yhdellä kalvokelalla saa käärittyä enemmän paaleja. Tämä on tehokasta ja pienentää myös hiilijalanjälkeä merkittävästi.
  • Säilörehun laatu paranee kalvon ominaisuuksien ansiosta, mikä hyödyttää eläimiä ja sen myötä myös niistä saatavaa tuotetta.
  • Käärintä- ja sidontakalvo voidaan kierrättää yhdessä.

Tästä voikin todeta, että tuote auttaa kestävämmän säilörehun valmistuksessa ja terveemmän maatalousliiketoiminnan kehittämisessä. Näin yritykset ovat valmiita kestävään tulevaisuuteen!

 

Vaiheittainen vallankumous

PCR-materiaalia sisältävän sidontakalvon kehittelyyn liittyi erinäisiä haasteita. Ensiömateriaalien käytöstä meillä on tietenkin monen vuoden kokemus ja paljon tietoa siitä, miten niistä valmistetaan tasalaatuista raakamateriaalia. Kuluttajakierrätetty PCR-materiaali puolestaan on aivan uusi aluevaltaus. On opittava, mistä materiaalit hankitaan, miten niitä käytetään tuotannossa ja miten niistä valmistettuja tuotteita arvioidaan ja kehitetään. Lisäksi monet tekijät ovat uusia ja käsittelevät uusia tuotteita ja sovelluksia.

Uskomme kuitenkin, että tämä on ainoa tapa edistää kestävää maanviljelyä. Vuonna 2019 haimme patenttia PCR-tuotteillemme, sidontakalvo mukaan lukien.

Tämä on vaiheittainen vallankumous. Kun olemme kehittäneet prototyypin ja testanneet sitä laboratoriossamme, teemme kenttäkokeita maanviljelijöiden kanssa. Tällä hetkellä uusi sidontakalvo on laajemmassa arviointivaiheessa, jossa suurempi joukko maanviljelijöitä ja loppukäyttäjiä tekee lopullisen arvioinnin tuotteesta. Tässä vaiheessa näemme, miten eri koneet, satotyypit ja ilmastot vaikuttavat. Haluamme varmistaa, että tuote on aina toimiva.

”Tulokset ovat olleet myönteisiä niin suorituskyvyn kuin säilörehun laadun suhteen”, Anders Larsson kertoo. ”Tämä tuote viimeistelee kestävän kehityksen mukaisen valikoimamme, joten nyt maanviljelijät ja urakoitsijat voivat käyttää paalien käärimiseen yksinomaan kierrätysmateriaalipohjaisia tuotteita.” Lanseeraamme uuden sidontakalvon virallisesti vuonna 2022.