30.7.2019

VIHREÄ OPISKELIJAPROJEKTI, JONKA LOPPUTULOS HYÖDYTTI KAIKKIA

Trioplast osallistui yhdessä Icam School of Engineering yliopiston insinööriopiskelijoiden kanssa kuusi kuukautta kestävään ympäristöprojektiin. Projekti lanseerattiin viime syyskuussa, ja sen tarkoituksena oli parantaa tietoisuutta muovin kierrätyksestä, tarjota uutta tietoa kaikille asianosaisille ja saada aikaan erinomaisia tuloksia. Klassinen win-win-lopputulos.

Muovin kierrätysteollisuudella on tällä hetkellä monia valtavia haasteita. Muovin mukana tulevat epäpuhtaudet, joita on vaikea poistaa lajittelun alkuvaiheessa, muodostavat yhden suurimmista esteistä tehokkaalle muovin kierrätykselle. Tämän johdosta ryhmä ranskalaisen Icam School of Engineering ‑yliopiston koneinsinööriopiskelijoita päätti toteuttaa erityisesti ympäristöä hyödyttävän projektin. He halusivat ennen kaikkea mahdollistaa teknologian kehittymisen, mutta myös tehdä läheistä yhteistyötä teollisuuden kanssa tarjotakseen apuaan. Silloin Trioplast astui kuvaan mukaan.

 Projekti sisälsi useita eri menetelmiä, joilla pyrittiin yksinkertaistamaan, tehostamaan ja vakiinnuttamaan kierrätysprojektia ja tämän myötä parantamaan muovin kierrätystä ja ympäristöä – mikä on tällä hetkellä todella kuuma aihe. Ranskan Trioplastin Recycling Manager Jérôme Klaeylé ja Industrial Development Manager Thierry Garnier työskentelivät projektin ajan läheisesti insinööriopiskelijoiden kanssa ja pitivät projektia sekä intensiivisenä että opettavaisena. Jérôme kuvaa projektia win-win-tilanteeksi kaikille osallistujille.

 ”Se oli opettavaista kaikille mukana olleille. Meille on tärkeää rakentaa suhteita fiksuihin opiskelijoihin ja parhaisiin yliopistoihin. Olemme hämmästyneitä siitä, miten paljon yhteistyöstä saimme”, hän sanoo.

Erinomaisten tulosten ansiosta Trioplast on päättänyt jatkaa yhteistyötä yliopiston kanssa ja kutsuu siksi uusia opiskelijoita jatkamaan projektia.
Opiskelijoilla on toisinaan mahdollisuus työskennellä projektissa kokoaikaisesti, jolloin he voivat omistautua ja keskittyä projektiin täysillä ja jättää muut opinnot
siksi aikaa syrjään.

”Heidän sitoutumisensa ympäristöasioihin ja etenkin projektiin on antanut meille paljon enemmän kuin osasimme odottaa”, Thierry sanoo.
Hän jatkaa: ”Koska tulokset olivat erinomaisia, projektin jatkaminen on uskomattoman jännittävää, sillä saamme nähdä, mitä seuraava opiskelijaryhmä voi tarjota Trioplastille ja alan kehitykselle.”