11.2.2019

Muovialan kestävä kehitys kiinnostaa

Kestävä kehitys on itsestään selvää kaikessa, mitä Trioplast tekee. Tuotteiden on täytettävä markkinoiden tiukat vaatimukset ja jätettävä samalla mahdollisimman pieni ympäristövaikutus. Neljä opiskelijaa Tukholman Kuninkaallisesta teknillisestä korkeakoulusta keskittyi projektissaan hygieniatuotteiden ympäristöä säästäviin pakkauksiin.

”Tämä on ollut hyvin opettavaista. Olemme huomanneet, että muoviteollisuus on monimutkainen, mutta niin myös itse muovimateriaali. Muovin kierrättäminen on vaikeampaa kuin ajattelimme”, sanovat Aina Griksaite, Mikaela Larsell Ayesa, Therese Nylander ja Mimmi Isacsson Larsson, jotka opiskelevat KTH:ssa koneinsinööreiksi.

Trioplast on yhdessä neljän KTH:n koneinsinööriopiskelijan kanssa osallistunut innovaatio- ja tuotekehitysprojektiin, jonka tarkoituksena on kehittää hygieniatuotteille ympäristöystävällisiä pakkauksia. ”Huomioitavia lakeja ja asetuksia on paljon, etenkin kun puhutaan hygieniatuotteiden pakkauksista. Tämä vaikeuttaa siirtymistä kierrätysmateriaaleihin”, opiskelijat kertovat.

Yksi heidän johtopäätöksistään on, että tarvitaan järjestelmä, joka helpottaa ympäristöystävällisten tuotteiden kehittämistä kierrätetystä muovista. ”Nykyiset standardit ja määräykset ovat monimutkaisia. On tärkeää tukea niitä, jotka pyrkivät kohti kestävämpää yhteiskuntaa, samalla kun kuluttajien on tietenkin voitava luottaa tuotteisiin”, opiskelijat toteavat.

Hankkeen aikana opiskelijat ovat huomanneet, että kiinnostus ympäristöä säästävään muoviin on suuri ja loppukäyttäjien tietoisuus kasvaa. ”Kestävämmän yhteiskunnan luomiseksi on vielä paljon tehtävää. Kuluttajille pitäisi olla helpompaa valita ympäristöystävällistä muovia - esimerkiksi Trioloop-ympäristömerkinnän avulla - ja toisaalta kierrättää muovipakkaukset”, sanovat opiskelijat.

Hanke on myös herättänyt paljon ajatuksia siitä, mitä kestävä kehitys todellisuudessa tarkoittaa. ”Kyse ei ole vain itse materiaalista. Yritys voi toteuttaa kestävän kehityksen periaatteita monin eri tavoin, esimerkiksi käyttämällä vihreää sähköä ja ympäristöystävällisiä materiaaleja tai hyödyntämällä kiertotaloutta. Olemme tulleet kriittisemmiksi ympäristöystävällisinä markkinoituja tuotteita kohtaan”, opiskelijat toteavat.

 

Millaisena näette tulevaisuuden muoviteollisuuden?

”Kymmenen vuoden kuluttua kaikki muovit perustuvat periaatteessa uusiutuviin raaka-aineisiin tai uusiomuoviin. Kierrätysjärjestelmät on kehitetty ja optimoitu niin, että kuluttajien on helppo kierrättää ja samalla valmistajat voivat tuottaa laadukasta uusiomuovia”.