23.11.2018

Kunnollinen kuormansidonta pelastaa ihmishenkiä

Liian moni menettää henkensä tai loukkaantuu sen takia, että auton kuorma on huonosti sidottu. Tilastot osoittavat, että vuonna 2014 jopa 1200 ihmistä on kuollut tällaisissa onnettomuuksissa. Kyseessä on suuri määrä ihmishenkiä - tämä on saanut EU:n toimimaan ja antamaan aiheesta direktiivin 2014/47/EU. Neuvoa-antava järjestö, EUMOS (Europe Move It Safe), työskentelee yhdessä alan toimijoiden kanssa ja jakaa tietoa kuljetusturvallisuuteen liittyvistä asioista.

Direktiivin tavoitteena on onnettomuuksien vähentäminen käytännössä nollaan vuoteen 2050 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää koko kuljetussektorin, pakkausteollisuuden ja vähittäismyyjien yhteistyötä. Kaiken kuljetustoiminnan tulee olla turvallista, jotta sekä ihmiset että tavarat säilyvät vahingoittumattomina.

Trioplast on EUMOS:n jäsen ja sillä on järjestössä aktiivinen neuvonantajan rooli. EUMOS:n aloitteista voidaan mainita mm. yhteistyö Saksan poliisin kanssa pääteillä pysäytettyjen ajoneuvojen kuormien sidonnan tarkastamisen ja arvioinnin osalta. Saksa on johtava toimija kuormien tarkastamisessa; tarkoituksena on, että yhä useampi maa pyrkii parantamaan tieliikenteensä turvallisuutta.

Trioplastin Pohjoismaiden myyntijohtaja Niklas Agevall kertoo, että EUMOS on kehittänyt testimenetelmän, jolla pystytään toteamaan kuormalavan sidontalujuus. Testissä valmiiksi pakattu kuormalava asetetaan alustalle, jonka jälkeen siihen kohdistetaan tarkoin määriteltyjä kiihtyvyys- ja hidastuvuusvoimia. Kuormalavan kunto arvioidaan sekä testin aikana että sen jälkeen ja verrataan standardiin. On tärkeää ymmärtää, että kunnollinen kuormalavan sidonta vaatii laadukasta kiristekalvoa parhaan tuloksen saavuttamiseksi. ”Testitodistuksen haltija voi näyttää sitä teknisen tienvarsitarkastuksen yhteydessä ja osoittaa näin, että on tehnyt voitavansa lainsäädännön noudattamiseksi”, Agevall sanoo.

Tällä hetkellä ainoastaan yksi yhtiö, pakkausten testaamiseen ja kuormansidontaan erikoistunut ESTL, tarjoaa sertifiointeja Pohjois-Euroopassa. Espanjalainen ITENE tarjoaa myös sertifiointia. Monet pohjoismaiset yhtiöt joutuvat lähettämään kuormalavojaan pitkiä matkoja testausta varten. Tämä on asia, jonka Trioplast haluaa muuttaa. ”Tutkimme parhaillaan mahdollisuutta perustaa sertifiointikeskus Ruotsiin, Smålandsstenariin. Sen maantieteellinen läheisyys helpottaisi pohjoismaisten toimijoiden tilannetta”, Niklas Agevall toteaa.