Klimaaftrykket på vores affaldssække - Livscyklusanalyse 

Vores klimaaftryk er vigtigt for os. Derfor har valgt at udregne det totale klimaaftryk på vores affaldssække. I tabellen her - finder du vores CO2-aftryk, et vi faktisk er ret stolte af. 

Selvom en affaldssæk måske kun udgør en lille del af det samlede CO2 regnskab, er det et skridt i den rigtige retning mod en grønnere fremtid. Både transport, energimix for produktion og materialer har en indflydelse på CO2-aftrykket, og netop derfor betyder det meget for den samlede aftryk at vi producerer vores affaldssække i Danmark, overvejende henter vores plast til genbrug i norden og at energimixet primært består af vind og solenergi.

 

Produkt

Klimaaftryk pr. sæk*

Affaldssæk  30 my

0,035 CO2e

Affaldssæk  46 my

0,056 CO2e

 


*Udregning af Co2e er foretaget af Trioworld for henholdsvis en 30my & en 46my affaldssæk produceret i Danmark ud fra et Cradle-to-Gate princip uden modregning af bortskaffelse. Værdierne er udregnet i kg. CO2-ækvivalenter (CO2e)